SZÁLLÍTÁS 3 MUNKANAPON BELÜL, 35.000,- FT FELETT INGYENESEN!

Bolti szabályzat

1. Törzsvásárlói rendszer

Rendszeres bolti vásárlásaival Roland Plus törzsvásárlóvá válhat és jelentős kedvezményekben részesülhet:

 • Roland Plus kártyatulajdonosként 10% engedményre válik jogosulttá abban az esetben, ha a Roland Divatház üzleteiben összesített vásárlásai 365 napon belül elérik legalább a 400.000, – Ft értéket.
 • Roland Plus kártyatulajdonosként 20% engedményre válik jogosulttá, amennyiben 800.000, – Ft feletti összesített vásárlást ér el 365 napon belül.
 • A kártyán megszerzett kedvezmény felhasználható a megszerzését követő 1. naptól.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy a megszerzett kedvezmény addig marad fenn, amíg 365 napon keresztül legalább a kedvezmény megszerzéséhez szükséges értékben vásárol.
 • A megszerzett kedvezmény minden esetben a kártya felmutatásával érvényesíthető. A további részletekről tájékozódjon üzletvezetőinknél.
 • A névre szóló kártya nem átruházható. Az esetleges jogtalan kártyahasználat elkerülése végett a kártya felmutatása mellett, munkatársaink kérhetnek – a kártya igénylése során Ön által megadott – személyes adatokat.
 • Amennyiben elvesztette a kártyáját, forduljon munkatársainkhoz. A visszaélések elkerülése miatt ebben az esetben az igényléskor megadott adatai közül kettőt kérünk. Ha mindkét adat helyes, átveheti új, névre szóló kártyáját.
 • A kártya előnyeit a magyarországi Roland, Boss, Calvin Klein, Hugo és Tommy Hilfiger üzleteinkben élvezheti.
 • Az üzletben vásárolt teljes áras termékeket törzsvásárlóink részére a vásárlástól számított 3 hónapon belül áll módunkban díjmentesen igazítani.

2. Akciók

Az akciók időszakosak, így az éppen aktuális promóció az üzletekben és a honlapon kerülnek feltüntetésre.

Szezonvégi promóció:

 • A promóció keretében az aktuálisan kiválasztott színű matricával ellátott termékekre kedvezmény vonatkozik a Roland Divatház által kibocsátott promóciós kupon ellenében.
 • Egy kupon egyszerre több, a promócióban résztvevő termék vásárlására beváltható a jelölésnek megfelelő mértékben.
 • A Roland Divatház által kibocsátott kuponok beszerezhetőek a Roland Divatház üzleteiben, illetve letölthetőek a roland.hu/szabalyzat oldalról.
 • A kupon által biztosított kedvezmény a vásárlás végén kerül levonásra.
 • A promóció ideje alatt a kedvezmények nem összevonhatók és készpénzre nem válthatók.
 • Promócióban részt vevő üzletek listájához látogass el a roland.hu/uzletek

Roland Plus hétvége:

 • Bármely üzletünkben történő, legalább 40.000, – forintos egyösszegű és legalább 2 darabos vásárlás esetén a vásárlási összeg 20%-át Roland pontokban, a Roland Plus kártyán jóváírjuk. Amennyiben a jogosult vásárló nem rendelkezik Roland Plus kártyával, az üzletben kérhető az a fizetés megkezdéséig.
 • A jóváírt pontok csak teljesárú termék(ek) vásárlása esetén használhatóak fel a teljes vételár 50%-ával megegyező értékben.
 • 1 pont = 1 forint
 • A pontok a magyarországi Roland, Boss, Calvin Klein, Hugo és Tommy Hilfiger üzleteinkben érvényesek.
 • A pontok levásárlása időintervallumhoz kötött. A vásárláskor kiállított Roland Plus kártyán és / vagy bizonylaton a felhasználható pontok mellett megtalálható a legkorábban lejáró pontok mennyisége és dátuma.
 • A kártyára jóváírt pontok felhasználhatók a jóváírást követő 1. naptól.
 • A pontok nem válthatóak készpénzre.

A leértékelés ideje alatt árut nem áll módunkban félretenni termékeket vásárlók részére.

3. Kellékszavatosság

A vásárló köteles bemutatnia az eredeti nyugtát. Ha vásárlónak nincs eredeti nyugtája, akkor az üzletnek nem kötelező kivizsgálnia a hibát, illetve a vásárlói panaszt.

Magánszemélyek esetében a vásárlástól számított 2 évig tart a kellékszavatosság. Ez csakis és kizárólag olyan hibával kapcsolatos panasz esetében igaz, amiről feltehető, hogy rejtett, gyártási hiba. Ennek bizonyítása a törvény szerint a vásárló felelőssége, de az első 12 hónapban felfedezett hiba esetében „vélelmezni kell”, hogy az már a vásárlás pillanatában létezett, csak rejtve volt. Ezért az első 12 hónapban a kereskedőnek kell vállalnia a felelősséget a hibátlan termékért, és ezért neki kell bizonyítania, hogy vásárlás pillanatában hibátlan terméket árult. 12 hónap után a vásárló panaszával ugyanúgy foglalkozik az üzlet, de vita esetén már a vásárlónak felelőssége bizonyítani, hogy az adott hiba nem a használatból vagy a nem megfelelő kezelésből adódott.

Jogi személyek és egyéni vállalkozóknak kiállított áfás számla esetében – mivel ők jogi értelemben nem minősülnek fogyasztónak – a kellékszavatossági kötelezettségünk rájuk csak 1 évig vonatkozik. Az ilyen esetben a teljes időtartam alatt, tehát az első 12 hónapban is a vásárlónak kell szakvéleménnyel bizonyítania, hogy a hiba oka már a vásárláskor is fennállt.

Akár szavatosságra, akár jótállásra „hivatkozik” is a vevő hibás teljesítés esetén, őt az új Ptk. 6:159. § (2) bekezdése rendelkezése alapján négyféle ún. szavatossági jog illeti meg: a kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételár-visszatérítési igény (ún. elállás).

Kellékszavatossági igénye alapján a vásárló (a jogosult) választása szerint:

 • kijavítást (1.) vagy kicserélést (2.) igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az üzletnek aránytalan többletköltséget eredményezne
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (3.) igényelheti, a hibát az üzlet költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat (4.) ha az üzlet a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Ha a termék kijavításra vagy kicserélésre került, akkor a javítás vagy a csere időpontjától számolható az újabb kétéves kellékszavatossági időszak.

Amennyiben a vásárló nem jogosult elállni a szerződéstől, az üzletben nem kötelesek visszatéríteni a visszahozott termék árát.

Fehérneműt, alsóneműt higiéniai okokból nem áll módunkban cserélni. Minőségi kifogás esetén azonban a kellékszavatossági szabályok érvényesek.

A teljes áron vásárolt termékek cseréjénél, a leértékelés alatt is csak a teljes árat vehetjük figyelembe.

4. Jegyzőkönyvek

Minőségi kifogás esetén jegyzőkönyvet veszünk fel az üzletben.

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk és szükség szerint orvosoljuk az üzletben. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az üzlet a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

Mind a szóbeli és az írásbeli panaszt az üzlet a jegyzőkönyv felvételének időpontjától számított 30 napon belül írásban megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.

5. Vásárlók könyve

A vásárlók könyvébe tett olyan vevői bejegyzések, panaszok, amelyek az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatosak, a fogyasztóvédelmi törvény szerinti írásbeli fogyasztói panasznak minősülnek. Ez alapján a panaszt a cég 30 napon belül írásban, érdemben meg kell, hogy válaszolja és intézkednie is szükséges annak közlése iránt.

Ha a vásárlás 12 hónapon belüli szakvéleményt kell készíteni / készíttetni. A törvény és a fogyasztóvédelmi szakemberek szerint a cégnek elég 1 db szakvéleményt biztosítania, amit olyan fél adhat, akinek van tapasztalata és szakértelme a bevizsgáláshoz. Amennyiben a vásárlónak nem elfogadható egy olyan szakvélemény, amit a cég alkalmazottja ad, akkor egy másik szakvéleményt már neki kell készíttetnie. A szakvéleményben foglaltakat pedig nem kötelező az üzletnek sem elfogadnia, mert hivatalosan ez csak a vitarendezést segíti. A felek megállapodhatnak úgy is, hogy a kiadott szakvéleményt magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Ha a vásárlás 12 hónapon túli a jegyzőkönyv felvétele után és az üzletvezető nem tudja eldönteni, hogy rejtett, gyártási hibáról van-e szó, akkor a vásárlót tájékoztathatja arról, hogy honnan tud szakvéleményt szerezni a reklamáció rendezéséhez. A fogyasztóvédelmi ügyintézés a járási kormányhivatalokhoz tartozik.

Amennyiben nincs szükség szakvéleményre, mert az üzletvezető a helyszínen eldönti, hogy a reklamáció jogos, akkor a jegyzőkönyv felvétele után a panasz elrendezése következik, ami lehet csere vagy javítás, illetve bármilyen más megoldás abban az esetben, ha erről megállapodnak és jegyzőkönyvben rögzítik.

6. Egyéb

Az üzletekben feltüntetett árak forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót. ÁFÁ-s számla igényüket kérjük előre jelezzék, mert utólag nem áll módunkban kiállítani!

Nem minőségi kifogás esetén az üzletünkben megvásárolt termékeket a vásárlástól számított 2 hétig áll módunkban cserélni, vásárláskori áron, kizárólag eredeti számla / nyugta bemutatásával, hibátlan állapotban, a gyári függő címkével ellátva.

Az üzletben lehetőség van ajándékutalvány vásárlására, mely felhasználható a kiállítás dátumától számított egy éven belül, bármely Roland Divatház üzletben (bővebb üzletlista roland.hu/uzletek oldalon). 

Hitelkártyás vásárlás esetén a személyzet kérheti az igazolvány bemutatását.

Az üzletben felejtett termékekért, illetve a kasszapulthoz helyezett csomagokért felelősséget nem vállalunk!

Please indicate your claim for commercial invoice or tax free form before paying because it can not be issued afterwards. the minimum purchase amount should reach the 63 001,- HUF to be eligible for tax free form.