Bolti szabályzat

‹for the English translation please scroll down›

1. Törzsvásárlói rendszer

Rendszeres bolti vásárlásaival Roland Plus törzsvásárlóvá válhat és jelentős kedvezményekben részesülhet:

 • Roland Plus kártyatulajdonosként 10% engedményre válik jogosulttá abban az esetben, ha a Roland Divatház üzleteiben összesített vásárlásai 365 napon belül elérik legalább a 500.000, – Ft értéket.
 • Roland Plus kártyatulajdonosként 20% engedményre válik jogosulttá, amennyiben 1.000.000, – Ft feletti összesített vásárlást ér el 365 napon belül.
 • A kártyán megszerzett kedvezmény felhasználható a megszerzését követő 1. naptól.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy a megszerzett kedvezmény addig marad fenn, amíg 365 napon keresztül legalább a kedvezmény megszerzéséhez szükséges értékben vásárol.
 • A megszerzett kedvezmény minden esetben a kártya felmutatásával érvényesíthető. A további részletekről tájékozódjon üzletvezetőinknél.
 • A névre szóló kártya nem átruházható. Az esetleges jogtalan kártyahasználat elkerülése végett a kártya felmutatása mellett, munkatársaink kérhetnek – a kártya igénylése során Ön által megadott – személyes adatokat.
 • Amennyiben elvesztette a kártyáját, forduljon munkatársainkhoz. A visszaélések elkerülése miatt ebben az esetben az igényléskor megadott adatai közül kettőt kérünk. Ha mindkét adat helyes, átveheti új, névre szóló kártyáját.
 • A kártya előnyeit a magyarországi Roland, Boss, Calvin Klein, Hugo és Tommy Hilfiger üzleteinkben élvezheti.
 • Az üzletben vásárolt teljes áras termékeket törzsvásárlóink részére a vásárlástól számított 3 hónapon belül áll módunkban díjmentesen igazítani.

2. Akciók

Az akciók időszakosak, így az éppen aktuális promóció az üzletekben és a honlapon kerülnek feltüntetésre.

Szezonvégi promóció:

 • A promóció keretében az aktuálisan kiválasztott színű matricával ellátott termékekre kedvezmény vonatkozik a Roland Divatház által kibocsátott promóciós kupon ellenében.
 • Egy kupon egyszerre több, a promócióban résztvevő termék vásárlására beváltható a jelölésnek megfelelő mértékben.
 • A Roland Divatház által kibocsátott kuponok beszerezhetőek a Roland Divatház üzleteiben, illetve letölthetőek a roland.hu/szabalyzat oldalról.
 • A kupon által biztosított kedvezmény a vásárlás végén kerül levonásra.
 • A promóció ideje alatt a kedvezmények nem összevonhatók és készpénzre nem válthatók.
 • Promócióban részt vevő üzletek listájához látogass el a roland.hu/uzletek

Roland Plus hétvége:

 • Bármely üzletünkben történő, legalább 40.000, – forintos egyösszegű és legalább 2 darabos vásárlás esetén a vásárlási összeg 20%-át Roland pontokban, a Roland Plus kártyán jóváírjuk. Amennyiben a jogosult vásárló nem rendelkezik Roland Plus kártyával, az üzletben kérhető az a fizetés megkezdéséig.
 • A jóváírt pontok csak teljesárú termék(ek) vásárlása esetén használhatóak fel a teljes vételár 50%-ával megegyező értékben.
 • 1 pont = 1 forint
 • A pontok a magyarországi Roland, Boss, Calvin Klein, Hugo és Tommy Hilfiger üzleteinkben érvényesek.
 • A pontok levásárlása időintervallumhoz kötött. A vásárláskor kiállított Roland Plus kártyán és / vagy bizonylaton a felhasználható pontok mellett megtalálható a legkorábban lejáró pontok mennyisége és dátuma.
 • A kártyára jóváírt pontok felhasználhatók a jóváírást követő 1. naptól.
 • A pontok nem válthatóak készpénzre.

A leértékelés ideje alatt árut nem áll módunkban félretenni termékeket vásárlók részére.

3. Kellékszavatosság

A vásárló köteles bemutatnia az eredeti nyugtát. Ha vásárlónak nincs eredeti nyugtája, akkor az üzletnek nem kötelező kivizsgálnia a hibát, illetve a vásárlói panaszt.

Magánszemélyek esetében a vásárlástól számított 2 évig tart a kellékszavatosság. Ez csakis és kizárólag olyan hibával kapcsolatos panasz esetében igaz, amiről feltehető, hogy rejtett, gyártási hiba. Ennek bizonyítása a törvény szerint a vásárló felelőssége, de az első 12 hónapban felfedezett hiba esetében „vélelmezni kell”, hogy az már a vásárlás pillanatában létezett, csak rejtve volt. Ezért az első 12 hónapban a kereskedőnek kell vállalnia a felelősséget a hibátlan termékért, és ezért neki kell bizonyítania, hogy vásárlás pillanatában hibátlan terméket árult. 12 hónap után a vásárló panaszával ugyanúgy foglalkozik az üzlet, de vita esetén már a vásárlónak felelőssége bizonyítani, hogy az adott hiba nem a használatból vagy a nem megfelelő kezelésből adódott.

Jogi személyek és egyéni vállalkozóknak kiállított áfás számla esetében – mivel ők jogi értelemben nem minősülnek fogyasztónak – a kellékszavatossági kötelezettségünk rájuk csak 1 évig vonatkozik. Az ilyen esetben a teljes időtartam alatt, tehát az első 12 hónapban is a vásárlónak kell szakvéleménnyel bizonyítania, hogy a hiba oka már a vásárláskor is fennállt.

Akár szavatosságra, akár jótállásra „hivatkozik” is a vevő hibás teljesítés esetén, őt az új Ptk. 6:159. § (2) bekezdése rendelkezése alapján négyféle ún. szavatossági jog illeti meg: a kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételár-visszatérítési igény (ún. elállás).

Kellékszavatossági igénye alapján a vásárló (a jogosult) választása szerint:

 • kijavítást (1.) vagy kicserélést (2.) igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az üzletnek aránytalan többletköltséget eredményezne
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (3.) igényelheti, a hibát az üzlet költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat (4.) ha az üzlet a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Ha a termék kijavításra vagy kicserélésre került, akkor a javítás vagy a csere időpontjától számolható az újabb kétéves kellékszavatossági időszak.

Amennyiben a vásárló nem jogosult elállni a szerződéstől, az üzletben nem kötelesek visszatéríteni a visszahozott termék árát.

Fehérneműt, alsóneműt higiéniai okokból nem áll módunkban cserélni. Minőségi kifogás esetén azonban a kellékszavatossági szabályok érvényesek.

A teljes áron vásárolt termékek cseréjénél, a leértékelés alatt is csak a teljes árat vehetjük figyelembe.

4. Jegyzőkönyvek

Minőségi kifogás esetén jegyzőkönyvet veszünk fel az üzletben.

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk és szükség szerint orvosoljuk az üzletben. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az üzlet a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

Mind a szóbeli és az írásbeli panaszt az üzlet a jegyzőkönyv felvételének időpontjától számított 30 napon belül írásban megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.

5. Vásárlók könyve

A vásárlók könyvébe tett olyan vevői bejegyzések, panaszok, amelyek az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatosak, a fogyasztóvédelmi törvény szerinti írásbeli fogyasztói panasznak minősülnek. Ez alapján a panaszt a cég 30 napon belül írásban, érdemben meg kell, hogy válaszolja és intézkednie is szükséges annak közlése iránt.

Ha a vásárlás 12 hónapon belüli szakvéleményt kell készíteni / készíttetni. A törvény és a fogyasztóvédelmi szakemberek szerint a cégnek elég 1 db szakvéleményt biztosítania, amit olyan fél adhat, akinek van tapasztalata és szakértelme a bevizsgáláshoz. Amennyiben a vásárlónak nem elfogadható egy olyan szakvélemény, amit a cég alkalmazottja ad, akkor egy másik szakvéleményt már neki kell készíttetnie. A szakvéleményben foglaltakat pedig nem kötelező az üzletnek sem elfogadnia, mert hivatalosan ez csak a vitarendezést segíti. A felek megállapodhatnak úgy is, hogy a kiadott szakvéleményt magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Ha a vásárlás 12 hónapon túli a jegyzőkönyv felvétele után és az üzletvezető nem tudja eldönteni, hogy rejtett, gyártási hibáról van-e szó, akkor a vásárlót tájékoztathatja arról, hogy honnan tud szakvéleményt szerezni a reklamáció rendezéséhez. A fogyasztóvédelmi ügyintézés a járási kormányhivatalokhoz tartozik.

Amennyiben nincs szükség szakvéleményre, mert az üzletvezető a helyszínen eldönti, hogy a reklamáció jogos, akkor a jegyzőkönyv felvétele után a panasz elrendezése következik, ami lehet csere vagy javítás, illetve bármilyen más megoldás abban az esetben, ha erről megállapodnak és jegyzőkönyvben rögzítik.

6. Egyéb

Az üzletekben feltüntetett árak forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót. ÁFÁ-s számla igényüket kérjük előre jelezzék, mert utólag nem áll módunkban kiállítani!

Nem minőségi kifogás esetén az üzletünkben megvásárolt termékeket a vásárlástól számított 2 hétig áll módunkban cserélni, vásárláskori áron, kizárólag eredeti számla / nyugta bemutatásával, hibátlan állapotban, a gyári függő címkével ellátva.

Az üzletben lehetőség van ajándékutalvány vásárlására, mely felhasználható a kiállítás dátumától számított egy éven belül, bármely Roland Divatház üzletben (bővebb üzletlista roland.hu/uzletek oldalon). 

Hitelkártyás vásárlás esetén a személyzet kérheti az igazolvány bemutatását.

Az üzletben felejtett termékekért, illetve a kasszapulthoz helyezett csomagokért felelősséget nem vállalunk!

 

1. Customer loyalty program

With your regular in-store purchases, you can become a regular Roland Plus customer and receive significant discounts:

 • As a Roland Plus cardholder, you will be entitled to a 10% discount if you make a total purchase up to a value of at least HUF 500,000 within 365 days in the stores owned by Roland Fashion House   
 • As a Roland Plus card holder, you will be entitled to a 20% discount if you make a total purchase of over HUF 1,000,000 within 365 days in the stores owned by Roland Fashion House
 • You can redeem the discount from your card from the following day of its acquisition
 • Please remember that you are entitled to the discount only as long as you keep up with your purchases that meets the required amount throughout 365 days
 • In all cases, you can redeem the discount by presenting the physical card. For more details, please contact the store manager
 • The name-card is non- transferrable. To avoid possible unauthorized use of it, in addition to presenting the card, our staff might request from you some personal data that you shared when requesting it.
 • If you have lost your card, please contact our staff. To make the correct identification, you will be asked to share some data that you gave when requesting the card. If two of the data are correct, you can get your new name- card.
 • You can enjoy the benefits of the card in all our stores in Hungary (Roland, Boss, Calvin Klein, Hugo and Tommy Hilfiger)
 • To our regular customers, we can adjust all full price products free of charge if the purchase was within 3 months.

2. Promotions

All promotions are periodic, so the current promotion is always displayed in the stores and on the website.

End of season sales

 • Within the sale period, products that are selected for sales promotion will get a colour tag, which the promotional coupon- provided by Roland Fashion House- is valid for.
 • One coupon can be redeemed for the purchase of several products in the promotion at the same time to the marked extent.
 • You can get these coupons in all stores operated by Roland Fashion House or you can download them from roland.hu/szabalyzat(regulation)
 • The coupon discount will be deducted at the end of the purchase.
 • During the promotional sales, the discounts cannot be combined or exchanged for cash.
 • For a list of stores participating in the promotional sales, please visit:  roland.hu/uzletek(stores)

Roland Plus weekend

 • In case of a one-time purchase of at least HUF 40,000 and at least 2 pieces in any of our stores, 20% of the purchase amount will be credited in Roland points on the Roland Plus card. If the eligible customer does not have a Roland Plus card, it can be requested at the store until payment begins.
 • Credited points can only be used for purchases of full price product(s) equal to 50% of the total purchase price
 • 1 point = 1 HUF
 • Points are valid in our stores Roland, Boss, Calvin Klein, Hugo and Tommy Hilfiger in Hungary
 • To redeem your points, it is tied to a time window. On the Roland Plus card and /or on the receipt issued at the time of purchase, you can check the accumulated points as well as the earliest expiry dates and amounts of the points.
 • The points on the card can be redeemed from the following day after they were credited.
 • The points cannot be exchanged for cash

During the promotional period, no product can be put aside for customers’ request for later purchase.

3. Product warranty

The buyer is required to present the original receipt. If the customer does not have the original receipt, the store is not required to investigate the defect or customer complaint.

In the case of private individuals, the warranty on supplies is for 2 years from the date of purchase. This is only true for a complaint about a defect that is presumed to be a latent manufacturing defect. By law, the buyer is required to prove it, but in the case of a defect discovered in the first 12 months, it must be “presumed” that it already existed at the time of purchase, it was only hidden. Therefore, for the first 12 months, the seller must take responsibility for the product and must therefore prove that the product was not defective at the time of purchase. After 12 months, the shop will deal with the customer's complaint in the same way, but in the event of a dispute, it is the customer's responsibility to prove that the defect is not due to improper use or handling.

In the case of a VAT invoice issued to legal entities and sole proprietors - as they do not qualify as consumers in the legal sense - our warranty obligation only applies to them for 1 year. In such a case, during the entire period, ie during the first 12 months, the buyer must prove with an expert opinion that the cause of the defect already existed at the time of purchase.

Based on the Civil Code. 6: 159. § (2), in the event of defective purchase, the customer is entitled to four types of so-called warranty rights: repair / replacement / price reduction / purchase price refund claim (so-called cancellation)

Based on the warranty claim, the customer is entitled at his/her choice to

 • require repair (1.) or replacement (2.), unless it is impossible to fulfil the chosen warranty or if this would result in a disproportionate additional cost to the business
 • request a pro rata reduction(3), or correct the defect or have it mended by somebody at the expense of the store , or withdraw from the contract (4) if the store did not undertake to have the garment mended or replaced and if the store is not able to fulfil this obligation under the law or if the interest to replace or mend the garment has ceased.

If the product has been repaired or replaced, an additional two-year warranty period will apply from the date of repair or replacement.

If the buyer is not entitled to withdraw from the contract, the store is not bound to refund the price of returned product.

For hygienic reasons, the exchange of underclothes of any kind is not possible. In the event of a quality complaint, however, the product warranty rules apply.

When exchanging products purchased at full price, even during the sales period, we can only take into account the full price.

4. Minutes

In case of quality complaint, the staff will take minutes about it in the store.

In case of oral complaint, the case is investigated right away and remedied as needed in the store. If the customer does not agree with the handling of the complaint or if it is not possible to investigate it immediately, the store is obliged to take minutes about it.

Both oral and written complaints shall be answered in writing by the store within 30 days from the date of the minutes and arrangements shall be made for its communication.

5. Consumer complaints registry

In accordance with the Consumer Protection Act, all claims, notes entered in the consumer complaint registry with regards to the operation and commercial activity in the store are considered written consumer complaint. As such, the complaint must be investigated and the customer must be informed within 30 days in written form.

If the purchase was made within 12 months, an expert memo must be prepared. According to the law and consumer protection experts, it is enough for the company to provide 1 expert memo, which can be written by one of the staff having the experience and expertise in the field. If the customer does not accept the expert opinion of the employee, then he/she should request it on his/her own. The company in this case is not bound to accept the content of the expert opinion, because officially this only helps to settle the dispute. The parties may also agree to accept the issued expert opinion as binding on them.

If the purchase was more than 12 months earlier than the complaint is recorded and the store manager cannot decide whether it was a hidden manufacturing defect, he/she needs to inform the customer where they can get the expert opinion from to resolve the complaint.  Consumer protection administration belongs to the district government offices.

If no expert opinion is required because the store manager decides on the spot that the complaint is lawful, the complaint will be settled after the minutes are recorded, which may be replacement or repair or any other solution agreed and recorded in the minutes.

6. Other

All prices displayed in the stores are in HUF and include the VAT

Please remember to indicate your need for a VAT invoice before paying as afterwards it cannot be issued

In case of non-quality complaint, we can exchange, on the same purchase price- the product purchased in our stores within 2 weeks from the date of purchase. For such, the customer should present the original invoice/receipt, the product should be unworn, in perfect condition with the original tags on.

Gift vouchers are available in all our stores, which are valid for 1 year from the day of purchase and can be used in all stores operated by Roland Fashion House ( store details : roland.hu/uzletek)

In case of credit card payments, the staff might ask ID from the customer.

The staff does not take any responsibility for the products forgotten in the store or for the packages left at the cashier desk!

Please indicate your claim for commercial invoice or tax free form before paying because it can not be issued afterwards. the minimum purchase amount should reach the 68 001,- HUF to be eligible for tax free form.